บจก. สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์  ได้ร่วมงานมุทิตาจิต ร.รบ้านหนองขามและร.ร.บ้านหนองแตกแป้นวิทยา

บจก. สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ได้ร่วมงานมุทิตาจิต ร.รบ้านหนองขามและร.ร.บ้านหนองแตกแป้นวิทยา

ข่าวและกิจกรรม บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด โดยตัวแทน ได้ร่วมงานมุทิตาจิต ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม    และโรงเรียนบ้านหนองแตกแป้นวิทยาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กส.เขต 2 ในวันที่26 กันยายน2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ณ...