บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จำกัด โดยตัวแทนได้ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่15 ระหว่างวันที่20-30ตุลาคม2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์