เกี่ยวกับเรา

สินค้าและบริการ

             บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัดผู้ก่อตั้งคือนาย อาไถ่ แซ่ล้อ และนาง อรุณี วีระนรพานิช เริ่มต้นกิจการด้วยการขายผ้าภายใต้ชื่อ “ ร้านสหไทย ” ซึ่งก่อตั้งอยู่เลขที่ 100-102 ถ.ราษฎร์วิถีกลาง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ต่อมาประมาณ ปีพ.ศ. 2519 ทางร้านได้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้สร้างความ เสียหายให้กับทางร้านเป็นอย่างมาก ทำให้นายอาไถ่และนางอรุณี ตัดสินใจเริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจ Stationary ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยทำการซื้ออาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 245-247 ถ. ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ทั้งนี้การดำเนินกิจการของร้าน สหไทยศึกษาภัณฑ์ ได้ยึดหลักการบริการด้วยความจริงใจซื่อตรงต่อลูกค้า รวมทั้งสินค้าที่ หลากหลายและมีคุณภาพ ทำให้เป็นที่ยอมรับของคนชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง

ต่อมาในปี 2543 (ค.ศ.2000) ร้านสหไทยศึกษาภัณฑ์ได้มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทด้านหนังสือแบบครบวงจรแก่ห้องสมุดโรงเรียนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ในลักษณะ Library Service Organizer ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของ บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จำกัด เป็น ที่รู้จักอย่าง แพร่หลายทั้งในแวดวงกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ตลอดจนลูกค้ากลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด

ตราบจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจเต็มรูปแบบที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ ชื่อ บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นสาขาที่ 2 โดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 พ.ค. 2549 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การบริการนอกเหนือจากรูปแบบร้านเครื่องเขียนและ หนังสือ ( Stationary Book) แล้วบริษัทฯ ยังมีการบริการศูนย์เรียนพิเศษ และห้องประชุมสัมมนา ที่พร้อมต่อการบริการลูกค้าขนาด 1200 ที่นั่ง เพื่อรับรองทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ จะจัดทำขึ้นอย่าง ตลอดต่อเนื่องทั้งปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไดๆ ทั้งสิ้น อาทิ การอบรมสัมมนาครู – อาจารย์ การ ประกวดแข่งขันกิจกรรมของเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และคุณภาพ การศึกษาของสังคมไทยต่อไป…

และจนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2550 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จำกัด และ บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด ได้ขยายธุรกิจแตกสาขาจาก เป็นผู้ขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไป โรงเรียน กลุ่มราชการ สำนักงาน และร้านค้า ในพื้นที่ใกล้เคียงกลายมาเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าประเภทแฟ้มและแผ่นชีท พลาสติก pp เพื่อการพิมพ์ส่งขายทั่วประเทศ

บริษัท เอสไอบีเทรดดิ้ง จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตแฟ้มและแผ่นชีทพลาสติก pp เพื่อการพิมพ์ กำลังการผลิตอยู่ที่ 120 ตันต่อเดือน หรือสามารถผลิตแฟ้มได้ ถึง 120,000 โหลต่อเดือน และในอนาคตอันใกล้นี้จะขยายตลาดจากในประเทศ เป็นการส่งออกตลาดต่างประเทศอีกด้วย