🥳🥳วันที่ 18 ธันวาคม 2561
💐💐บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด💐💐
โดยตัวแทนบริษัท ออกเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สปพ.กาฬสินธุ์ เขต 1🌷🌹💐

🙏🙏🙏ขอขอบพระคุณที่ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการกับเราเรื่อยมา ขอบพระคุณครับ/ค่ะ🤗🤗🤗