??วันที่ 18 ธันวาคม 2561
??บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด??
โดยตัวแทนบริษัท ออกเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สปพ.กาฬสินธุ์ เขต 1???

???ขอขอบพระคุณที่ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการกับเราเรื่อยมา ขอบพระคุณครับ/ค่ะ???