?วันที่ 24 ธันวาคม 2561?
??บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด??
โดยตัวแทนบริษัท ออกเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานเทศบาล??
?สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3?

???ขอขอบพระคุณที่ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการกับเราเรื่อยมา ขอบพระคุณครับ/ค่ะ???