บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด โดยตัวแทน ได้ร่วมงานมุทิตาจิต


ท่านผู้อำนวยการ สุรศักดิ์ กุดวิสัย
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ตำบลขมิัน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


ท่านผู้อำนวยการ จันทร์ฉาย หลาวมา
โรงเรียนหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันที่26 กันยายน2562