บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด โดยตัวแทน ได้ร่วมสนับสนุนมอบเงินรางวัลงานกีฬาสี ??
ณ โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.เขต24
วันที่25 กันยายน 2562