บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด โดยตัวแทน ได้ร่วมสนับสนุนมอบถ้วยรางวัล?งานกีฬาระดับโซนภูพาน
ณ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์สพป.กส.เขต3 วันที่25 กันยายน 2562