บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ได้มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุน ทีมกู้ภัยชุมแพในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดร้อยเอ็ด​และมหาสารคามที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ 31 สิงหาคม 2562