บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด โดยตัวแทน ได้ร่วมงานมุทิตาจิต

ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม    และโรงเรียนบ้านหนองแตกแป้นวิทยาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กส.เขต 2 ในวันที่26 กันยายน2562


ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม

ณ โรงเรียนบ้านหนองแตกแป้นวิทยา