บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนงานกีฬาสี
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ 19 พฤษจิกายน 2562