บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนงานกีฬาสี โรงเรียนบางกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์  เขต 3
ในวันที่ 19 พฤษจิกายน 2562