บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การกีฬาและหนังสือห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก บริจาคยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อใช้แจกจ่ายคนไข้ ที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน 
ในวันที่12 ตุลาคม 2562