วันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จัากัด โดยตัวแทน คณะกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561และมอบของเพื่อเป็นที่ระลึก แก

  • ท่านผู้อำนวยการทรงศักดิ์ ประคำทอง ท่านอาจารย์วัลริศา คำควร และท่านอาจารย์รพีพร ภูสมนึก ณ ห้องประชุม โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ท่านผู้อำนวยการจำปี มัจจุปะ และท่านอาจารย์กมลรัตน์ อันทะพุฒ คำเขียว ณ ห้องประชุม โรงเรียนนาถุงวิทยาเสริม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ท่านอาจารย์ อรุณลาย์ คำเขียว ณ ห้องประชุม โรงเรียนคำไฮวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์