บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด
?ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและสร้างสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล-เปตอง ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย